Med et billedkunstnerisk udgangspunkt arbejder jeg med tekstile materialer. Jeg væver og anvender også broderi og en mangfoldighed af frie teknikker. Resultatet er tekstilkunst.

Gennem årene har jeg løst udsmykningsopgaver til givne rum. Værker udført på stedet, til stedet og med stedgivne materialer har jeg f.eks. arbejdet med i skoven ved Jyderup, ved et polsk/dansk tekstilkunstnerseminar, og ved et internationalt seminar på Zvartava Castle i Letland.

Anette Blæsbjerg Ørom / Anette Blaesbjerg Orom

english versionTænd musikken, Sluk musikken ved at lukke vinduet der åbner.
Enkeltværker og værker i rum